Semináře a webináře

Semináře akreditované pro DVPP a obecné online webináře. Jejich cílem je připravit pedagogy na práci s interaktivní online aplikací Včelka tak, aby pro žáky bylo vyučování poutavější a mohli rozvíjet své znalosti hravou formou.


Vzhledem k současné situaci kolem nemoci Covid19, neplánujeme v následujících týdnech žádné semináře, které by vyžadovaly fyzickou přítomnost účastníků. Pravidelně však nabízíme online webináře a online akreditované semináře (viz níže).


Doplňující informace o těchto webinářích/seminářích získáte také na e-mailu podpora@vcelka.cz nebo tel. č. +420 799 512 123. Kontaktujte nás zde také v případě zájmu o soukromý online hodinový webinář (viz varianta 1) pro větší počet pedagogů/specialistů (7 osob a více).
Rádi Vám v tomto ohledu vyjdeme vstříc :).

1. Online webinář
(hodinový, informační, zdarma)

Pro velký zájem je Vám k dispozici VIDEO ZÁZNAM ONLINE WEBINÁŘE "Začínáme se Včelkou", který pravidelně organizujeme ve spolupráci s AV MEDIA a lektorkou Mgr. Martinou Štikarovskou :). 


Termíny: leden až březen 2021, pro TERMÍNY A PŘIHLÁŠENÍ KLIKNĚTE ZDE
Témata webinářů: Začátečníci: Začínáme se Včelkou / Mírně pokročilí: Včelka pro distanční výuku
Časová dotace webinářů: 1 hodina
Cena webinářů: zdarma

Máte zájem o online účast na začátečnickém či mírně pokročilém online webináři a nehodí se Vám výše uvedené termíny? 
Vyplňte nám prosím FORMULÁŘ ZDE a my Vás o dalších termínech přednostně informujeme.

Vyplněním formuláře dáváte najevo pouze zájem o účast, nejedná se o závaznou přihlášku.

Lektorka semináře: Mgr. Martina Štikarovská
ZŠ Brno, Botanická 70, 602 00 Brno
Aprobace: 1. stupeň ZŠ, anglický jazyk
2. Online akreditovaný seminář
(osmihodinový, odborný, placený - možno hradit i ze Šablon)

Termín: 25. 3. 2021, VIDEO POZVÁNKA
Téma semináře:
Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost (čtení, psaní, počáteční psaní) s možností využití online aplikace Včelka
Časová dotace semináře: 8 vyučovacích hodin + přestávky
Cena semináře: 2 000 Kč
Recenze: ZDE (z dob, kdy probíhaly tyto akr. semináře prezenčně)

Jak se přihlásit na (online) akreditovaný seminář?
Pro účast na březnovém termínu semináře vyplňte prosím následující REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ. Po vyplnění formuláře budete zaneseni do seznamu účastníků, s blížícím se termínem webináře budete kontaktováni s dalšími podrobnostmi a pokyny.
V případě dotazů můžete vždy kontaktovat naši podproru na e-mailu podpora@vcelka.cz nebo na tel. č. +420 799 512 123.

Obsah akr. semináře:
Účastníci semináře získají kompetence pro porozumění problematice čtenářské gramotnosti v kontextu problematiky rozvoje čtenářských kompetencí u žáků s běžným i atypickým vývojem (u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prostředí společného vzdělávání na základní škole.

Cílem je také získat přehled a informace o možnostech začlenění interaktivních online pomůcek do výuky. Účastníci se naučí zatraktivnit výuku a zvýšit pozornost dětí pomocí digitálních cvičení promítaných na projektor nebo interaktivní tabuli. Dozví se, jakým způsobem rozvíjet žáky jak se specifickými poruchami učení (např. dyslexií) tak s nespecifickými poruchami (např. se špatnými motivačními faktory). V praktické části si osvojí práci s online aplikací pro skupinovou i individuální výuku.

 1. Teoretické přístupy k osvojování si čtení a psaní (fonologický a vizuální model); předpoklady ke čtení a psaní

 2. Výhody a nevýhody využití interaktivních online pomůcek ve výuce

 3. Rozvoj techniky čtení

 4. Fonologické dovednosti

 5. Rané gramotnostní dovednosti při psaní

 6. Čtenářská gramotnost (porozumění čtenému)

 7. Trénink percepčních funkcí, soustředění a paměti s využitím interaktivních her

 8. Skupinová práce ve výuce s využitím online aplikace

 9. Individuální práce s žáky v hodinách


Lektorka akr. semináře:
PaedDr. Renata Wolfová
Speciální pedagog s 30 letou praxí s dětmi vyžadujícími speciální vzdělávací přístupy v oblasti rozvoje čtenářských, psacích, jazykových a matematických dovedností. Je spoluautorkou online aplikace Včelka na podporu čtenářských dovedností. V současné době má vlastní praxi, ve které uplatňuje hloubkové a komplexní řešení problémů. 

Publikační a lektorská činnost PaedDr. Renaty Wolfové:

 1. Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., Tomická, V. : Školní speciální pedagog. Praha: Portál 2013
 2. Wolfová, R. Výuka matematiky na ZŠ, aneb když se dětem nedaří
 3. Spoluautorka online aplikace Včelka na podporu čtenářských dovedností www.vcelka.cz
 4. Spoluautorka scénáře k DVD (Čtení a psaní jako základ gramotnosti, včasná péče o žáky s problémy ve čtení a psaní)
 5. Akreditované přednášky pro Dyscentrum Praha


Doplňující lektorka akr. semináře: Bc. Tereza Philippová 


O aplikaci Včelka:
Online výukový program Včelka zlepšuje úroveň čtenářských dovedností a pomáhá dětem při obtížích se čtením, zejména dětem s dyslexií. V souladu se současnými přístupy se zaměřuje na rozvoj techniky čtení (přesnost, plynulost, rychlost), procvičování potřebných funkcí pro rozvoj čtení a psaní (fonologických dovedností, fonologické paměti, koncentrace, zrakového vnímání a dalších dovedností) a porozumění čtenému textu.