Čeština pro cizince - online procvičování

Čeština může být zábava i pro žáky-cizince!

Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) jsme na začátku školního roku 2021/2022 v aplikaci Včelka výrazně rozšířili sekci určenou pro žáky s odlišným mateřským jazykem (s OMJ).

Více o naší spolupráci se dočtete také v tomto článku v magazínu Forum Univerzity Karlovy a na Včelka blogu.

Zmiňovanou sekci PRO CIZINCE objevíte v aplikaci Včelka pod předmětem ČEŠTINA A ČTENÍ.Jak aplikace Včelka pomáhá při výuce češtiny jako cizího jazyka?

  • Přes 100 typů cvičení na procvičování slovní zásoby, správné výslovnosti, poslechu i čtení
  • Široké možnosti nastavení cvičení včetně aktuálně probíraných témat a jazykové úrovně SERR 
  • Speciální cvičení zaměřená na typické obtíže žáků s OMJ - délky samohlásek, di/ti/ni a další
  • Využití při skupinové výuce na projektoru i při domácím individuálním procvičování na počítači/telefonu
  • K dispozici přes 10 000 zvukových nahrávek slov (nadabovaných pod dohledem zkušeného logopeda)
  • Možnost nahrávání vlastních zvuků přes mikrofon a jejich porovnání s nadabovaným vzorem
  • Snadná tvorba cvičení s vlastní slovní zásobou na míru danému žákovi / tematickému plánu
  • Snadnější navázání kontaktu s dítětem prostřednictvím zábavné aktivity

Vyzkoušet aplikaci Včelka zdarma

Novinky pro práci se studenty s odlišným mateřským jazykem představuje ve videu níže certifikovaná školitelka aplikace Včelka, Mgr. Jana Hudečková:Zkušenosti z domácí i školní praxe!

"Aplikaci Včelka využíváme nejen při běžné výuce českého jazyka, ale osvědčila se nám také při práci se žáky s odlišným mateřským jazykem. V nižších ročnících se nám díky Včelce daří žáky motivovat ke čtení a práci s textem. Se staršími žáky s její pomocí procvičujeme vybrané gramatické jevy. Nepřeberné množství obrázků se nám výborně hodí při práci se žáky – cizinci, pomáhají jim totiž s rozšiřováním slovní zásoby. Včelka má však ještě další velkou výhodu – pomáhá nám nejen se čtením, ale také s rozvojem sluchového vnímání (například správná výslovnost, délka samohlásek nebo měkčení).
Napříč naší školou tak víme, že: Včelka je naše kamarádka a učí se s námi.“ 
-- pedagožka Jana M., ZŠ Praha 10 --


"Učím chlapečka cizí národnosti a po zavření škol nastal velký problém, když jsem mu nemohla osobně pomáhat a byla mu k dispozici jen provizorně na dálku. Hledala jsem místo, kde by mohl pohodlně pracovat, zdokonalovat se a zároveň se u toho i dobře bavit. Včelka je pro tyto účely perfektní. Děkuji za ochotu pomoci v době domácí výuky! Pro nás pedagogy a asistenty je to veliká pomoc!"
-- asistentka pedagoga Jana J., ZŠ Olomouc --


"Pracuji s dětmi předškolního a mladšího školního věku z cizojazyčného prostředí. Dlouhodobě Včelku využívám v rámci podpory hravého vývoje jazyka. Je skvělé, že aplikace žáka nepřehlcuje informacemi ani přebytečnou slovní zásobou. V době, kdy probíhala distanční výuka, jsem prostřednictvím Včelky pomáhala svým klientům, kteří se učili z domova a potřebovali tedy mou vzdálenou pomoc."
-- lektorka češtiny jako cizího jazyka Katka F., Praha 4 --


"Já Včelku miluju, je super, že je tam na každé cvičení několik úrovní, které se dají změnit buďto manuálně nebo se změní automaticky, až dítě dosáhne určitého pokroku. Některá cvičení byla u dětí oblíbená více, některá méně, ale celkově hodnotím Včelku 5/5. Do placené licence jsme šli dvakrát. Jak se dítě jednou s aplikací naučí, může většinu cvičení dělat úplně samo. Oceňuju, že vám pak na email přijde jednou týdně graf pokroku."
-- maminka Markéta G., Velká Británie --

+

Článek v časopise AHOJ - Literatura 02/2020
Ahoj je oblíbený vzdělávací časopis pro všechny studenty češtiny pro cizince.


Článek na blogu CZECH TIME - Včelka čtenářka 11/2019
Czech Time je inspirací nabitá stránka lektorky češtiny pro cizince, Mgr. Lenky Suchomelové.

 

Včelka pro malé i velké!

Ačkoliv hravou grafiku Včelky ocení především děti mladšího školního věku, vůbec to neznamená, že by se Včelkou nemohli procvičovat také starší studenti nebo dospělí! Využijte Včelku jako studnici příkladů a hravé inspirace.


Máte ve své škole či školce žáky s OMJ?

Vyzkoušejte aplikaci Včelka na 2 měsíce zdarma pro neomezený počet učitelů a žáků. Pro zprovoznění této nezávazné zkušební doby nás kontaktuje na emailu nebo telefonu níže.

Romana Carbolová
podpora@vcelka.cz
+420 799 512 123