Jak Včelka funguje?

Včelka je vytvářena odborníky z oblasti poruch učení tak, aby fungovala jako individuální trenér prvostupňových předmětů (kombinuje odbornost s možnostmi škálování online aplikace).
Včelka - trenérka čtení!

Věděli jste, že až čtvrtina populace má v určité etapě svého vývoje výrazné obtíže se čtením?

Příčinou mohou být méně rozvinuté čtenářské dovednosti (rychlost a přesnost čtení), slabé porozumění čtenému nebo vývojová porucha čtení - dyslexie.

Vcelky
Proč je správná technika čtení důležitá? 

Ať už nás číst baví nebo ne, všichni musíme uznat, že je to činnost, kterou v praxi používáme dnes a denně. Ať jsme malí nebo velcí. Je to dovednost jako každá jiná, a proto je naprosto přirozené, že čteme každý jinak (jiným tempem / s jinou oblibou / aj.).

Pokud patříte mezi ty, které čtení trošku trápí, nevěste hlavu! Vždy je zde prostor pro zlepšení!


Když trénujeme čtení se Včelkou...
  • stavíme pevné základy pro další vzdělávání
  • bojujeme proti vlastní demotivaci
  • posilujeme vlastní zdravé sebevědomí
  • otevíráme dveře k dalším kariérním možnostem

Je Včelka pouze pro děti? Ale ne...

Nejčastěji se Včelkou trénují...
  • prvostupňové děti (prvočtenáři a začínající čtenáři, dyslektici, děti s SPU)
  • děti i dospělí s odlišným mateřským jazykem (tedy z cizího jazykového prostředí)
  • pacienti po mozkové příhodě (pro osvěžení zapomenutých dovedností)

Levebee app


Proč zkusit Včelku?

Včelka je vyvíjena ve spolupráci se speciálními pedagogy jako tzv. individuální trenér čtení a cizích jazyků. Kombinuje tak vysokou odbornost a nastavitelnost počítačové aplikace. Přímá pomoc speciálního pedagoga je v případě obtíží se čtením vždy vítaná, žádný specialista Vám však nemůže věnovat každodenní péči. Včelka se proto snaží specialistům v tomto ohledu pomoci a být jejich "prodlouženou rukou".

Včelka

Každý čtenář může (ale nemusí) projít důkladnou diagnostikou čtenářských dovedností. Na základě výsledků této diagnostiky Včelka čtenáři automaticky sestaví seznam vhodných cvičení. Výsledky jednotlivých cvičení jsou, v kombinaci se subjektivním hodnocením obtížnosti (pomoci smajlíků), použity pro přizpůsobení jednotlivých cvičení či celého seznamu cvičení dle vždy aktuálních dovedností čtenáře. Oddělený přístup pro rodiče, učitele a speciální pedagogy umožňuje v případě potřeby také manuální úpravy cvičení.

Cesta aplikací je tak pro každého čtenáře na 100 % unikátní.