Včelka pro Ukrajinu

Přístup do aplikace ZDARMA pro Ukrajince / Бджілка для українців БЕЗКОШТОВНО

Аби прочитати українською прокрутіть вниз ⏬


V rámci pomoci válečným uprchlíkům se záměrem posílení jejich schopnosti zařadit se do běžného života v České republice (případně jiných zemích) Včelka vytvořila kompletní ukrajinskou verzi aplikace a zpřístupnila ji ZDARMA pro všechny Ukrajince.

Pro získání přístupu se stačí jednoduše zaregistrovat a v aplikaci použít promo kód, který najdete níže ⬇️.

REGISTROVAT SE DO APLIKACE ZDARMA

PROMO KÓD: VCELKAUKRAJINE

Jak použít promokód? Kompletní návod najdete ZDE

Pro koho je aplikace Včelka vhodná?

 • Pro děti na 1. stupni ZŠ
 • Pro samostudenty češtiny / slovenštiny / polštiny pro cizince 
 • Pro vedenou výuku češtiny, polštiny a slovenštiny pro cizince na , a ostatních vzdělávacích institucích


Pomozte nám Včelku dostat k těm, kterým může pomoci:

Leták CZ ke stažení BAREVNÝ

Leták CZ ke stažení ČERNOBÍLÝ
 Leták UA ke stažení BAREVNÝ

Leták UA ke stažení ČERNOBÍLÝ

Jak Včelka dokáže pomoci při výuce Ukrajinců v českých školách?

Přečtěte si článek Deníku N o škole, kde Včelka pomáhá se začleňováním Ukrajinců do výuky. ČLÁNEK NAJDETE ZDE.
1️⃣ ČEŠTINA PRO CIZINCE:

Hlavní přínosnou částí aplikace je Čeština pro cizince. Tato část byla vytvořena ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) a je vhodná pro Ukrajince, kteří se chystají setrvat v ČR. Sekce je zaměřena na výuku českého jazyka studentů s odlišným mateřským jazykem, cílem je tedy usnadnit a urychlit proces učení češtiny

Zmiňovanou sekci PRO CIZINCE objevíte v levém filtrovacím menu pod předmětem ČEŠTINA A ČTENÍ

Jak aplikace Včelka pomáhá při výuce češtiny jako cizího jazyka?

 • Přes 100 typů cvičení na procvičování slovní zásoby, správné výslovnosti, poslechu i čtení
 • Široké možnosti nastavení cvičení včetně aktuálně probíraných témat a jazykové úrovně SERR 
 • Speciální cvičení zaměřená na typické obtíže žáků s OMJ - délky samohlásek, di/ti/ni a další
 • Využití při skupinové výuce na projektoru i při domácím individuálním procvičování na počítači/telefonu
 • K dispozici přes 10 000 zvukových nahrávek slov (nadabovaných pod dohledem zkušeného logopeda)
 • Možnost nahrávání vlastních zvuků přes mikrofon a jejich porovnání s nadabovaným vzorem
 • Snadná tvorba cvičení s vlastní slovní zásobou na míru danému žákovi / tematickému plánu
 • Snadnější navázání kontaktu s dítětem prostřednictvím zábavné aktivity2️⃣ MATEMATIKA:

Daná sekce je zaměřena primárně na prvostupňové děti. Cílem je zabránit vzniku mezer, které se mohou objevit v důsledku přerušení školní docházky, pomoci vybudovat stabilní základy matematiky a umožnit tak dětem úspěšný rozvoj dalších matematických představ bez větších obtíží.

Matematika ve Včelce pomáhá dětem díky:

  • Rozdělení výuky do nejmenších možných konceptů
  • Skutečně inkluzivnímu uživatelskému rozhraní  
  • Kombinaci interní a externí motivace
  • Maximální podpoře práce pedagogů
  • Spolupráci rodiny a školy

REGISTROVAT SE DO APLIKACE ZDARMA

 Potřebujete pomoci? Kontaktujte Včelka podporu!

Barbora Holazová
podpora@vcelka.cz
+420 799 512 123

 


 

Бджілка про українців

В рамках надання допомоги військовим біженцям з метою зміцнення їх здатності вписатися в повсякденне життя в Чеській Республіці (або інших країнах), Bdzholka створила повну українську версію програми і зробила її БЕЗКОШТОВНОЮ для всіх українців.

Щоб отримати доступ, вам просто потрібно зареєструватися та використовувати промо-код у додатку, який ви знайдете нижче ⬇️.

Зареєструйся в додатку абсолютно безкоштовно

ПРОМОКОД: VCELKAUKRAJINE

Як використати промокод? Повну інструкцію можна знайти тут

Додаток Bdzholka підходить для:

 • Для дітей першого класу початкової школи
 • Для самостійного вивчення чеської / словацької / польської мов для іноземців 
 • Для викладання чеської, польської та словацької мов іноземцям у середній школі, університеті та інших навчальних закладах


1️⃣ ЧЕСЬКА МОВА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ:

Головним пріоритетом цієї програми -Чеська мова для іноземців. Цей розділ був створений у співпраці з Інститутом мовної та професійної підготовки Карлового університету (UJOP, Univerzita Karlova) і підходить для українців, які збираються залишитися в Чеській Республіці. Цей розділ спрямований на викладання чеської мови студентам з іншою рідною мовою, тому мета полягає в тому, щоб полегшити і прискорити процес вивчення чеської мови.

Вищезгаданий розділ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ можна знайти в лівому меню фільтра в розділі "ЧЕСЬКА МОВА І ЧИТАННЯ".

Як Бджілка допомагає у вивченні чеської мови як іноземної?

 • Більше 100 видів вправ для відпрацювання словникового запасу, правильної вимови, аудіювання і читання
 • Широкі можливості для для налаштування вправ, включаючи актуальні теми і володіння мовою рівня SERR (Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти)
 • Спеціальні вправи, орієнтовані на типові труднощі учнів з іншою рідною мовою - довжиною голосних, di / ti / ni та іншими
 • Зручне у використанні на групових заняттях на проекторі і навіть вдома роблячи індивідуальні вправи на комп'ютері / телефоні
 • Доступно більше 10 000 аудіозаписів слів (дубльованих під наглядом досвідченого логопеда)
 • Можливість записувати свій голос через мікрофон і порівнювати його з дубльованим шаблоном
 • Легко створювати вправи з вашим власним словниковим запасом, який адаптований до студентського / тематичного плану
 • Легше встановити контакт з дитиною за допомогою веселих занять

 2️⃣ МАТЕМАТИКА:

Цей розділ орієнтований в першу чергу на першокласників. Мета полягає в тому, щоб запобігти прогалин, які можуть з'явитися в результаті перерв у навчанні, допомогти закласти міцну основу математики і, таким чином, сприяти успішному подальшому математичному розвитку для  дітям без особливих труднощів.

Бджола допоможе дітям з математикою завдяки:

  • розподілу навчання до найменших концепцій
  • о-справжньому інклюзивному інтерфейсу користувача
  • поєднання внутрішньої і зовнішньої мотивації
  • максимальній підтримці роботи педагогів
  • співпраці сім'ї та школи


Зареєструйся в додатку абсолютно безкоштовно

кольоровий флаєр

чорно-білий флаєр


Потрібна допомога? Зверніться до служби підтримки!

Yelyzaveta Ryzhuk
dopomoha@bdzholka.com.ua